مصاحبه

شرط حاج قاسم سلیمانی برای عکس یادگاری [سبک زندگی شهید قاسم سلیمانی چگونه بود]

«اتاق ایزوله را برای بستری کردن نوه های سردار خالی کردیم. ایشان با ناراحتی گفتند یک نوزاد را از اتاق ایزوله بیرون آوردید به خاطر… ادامه »شرط حاج قاسم سلیمانی برای عکس یادگاری [سبک زندگی شهید قاسم سلیمانی چگونه بود]