عکس دیده نشده استقبال شهید حاج قاسم سلیمانی از مهمانان مراسم ترحیم مرحوم پدرشان

عکس دیده نشده استقبال شهید حاج قاسم سلیمانی از مهمانان مراسم ترحیم مرحوم پدرشان – مصلای تهران

منبع: سلیمانی نیوز